Komitet naukowy

dr hab. n. med. Bogdan Michalski, prezes PTHO

prof. dr hab. n. med. Andrzej Roszak, sekretarz PTHO

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs, członek Zarządu PTHO

prof. dr. hab. Wiesław Kozak, kierownik Zakładu Immunologii,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurekkierownik Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

dr. rer. nat. Alexander von Ardenne, prezes Instytutu Badawczego Von Ardenne  w Dreznie

dr n. med. Beata Maćkowiak-Matejczyk, ordynator oddziału Onkologii Ginekologicznej w Białostockim Centrum Onkologii

dr. n. med. Ewa Chmielowska, koordynator Oddziału Klinicznego w Centrum Onkologii w Bydgoszczy