Opłaty rejestracyjne

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI
„MIEJSCE HIPERTERMII W POLSKIEJ MEDYCYNIE – Piekary Śląskie  20-21 X 2017”

 

Wczesna rejestracja
do 30.06.2017 r.

Regularna rejestracja
do 30.09.2017

Późna rejestracja
od 01.10.2017 oraz na miejscu

Członkowie PTHO *

150 PLN

200 PLN

300 PLN

Osoby fizyczne niezrzeszone w PTHO

250 PLN

300 PLN

400 PLN

Pielęgniarki, Studenci **

100 PLN

150 PLN

200 PLN

Uroczysta kolacja ***

100 PLN

100 PLN

100 PLN

 

* Dotyczy członków PTHO, którzy uregulowali składki członkowskie za rok 2017. Informacja o składkach na stronie http://www.ptho.pl/jak-zostac-czlonkiem-ptho

** Na podstawie listu potwierdzającego od kierownika oddziału lub prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub kopii indeksu studenta. Kopie dokumentów do załączenia podczas rejestracji.

*** Uroczysta kolacja odbędzie się w hotelu konferencyjnym o godzinie 20:00