KOMUNIKAT ORGANIZATORA: cała konferencja będzie tłumaczona symultanicznie przez tłumaczy kabinowych a uczestnicy będą mieli do dyspozycji indywidualne słuchawki.

Szanowni Państwo,

       W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej nt. „Miejsce Hipertermii w Polskiej Medycynie”, która odbędzie się w dniach 20 – 21 października 2017 w Piekarach Śląskich, w hotelu ogłoszonym „Hotelem Roku 2015” w plebiscycie magazynu Forbes.

       Rozwój nowych technologii leczenia w radioterapii i chirurgii, postęp w leczeniu systemowym, wprowadzenie coraz nowocześniejszych metod diagnostycznych przyczyniają się do realizacji lepszych wyników leczenia z respektowaniem jakości życia pacjenta onkologicznego. Hipertermia jako terapia wspomagająca w onkologii w znaczący sposób wpisuje się w proces poprawy jakości życia leczonego pacjenta zgodnie z założeniami leczenia integracyjnego w onkologii.

       Na tegoroczną konferencję zostali zaproszeni wybitni naukowcy z dziedziny hipertermii z zagranicy. Oprócz polskich wykładów usłyszymy wystąpienia gości z USA, Holandii, Szwajcarii, Niemiec, Rosji i Chin. Tematem wiodącym Konferencji będą współczesne metody zastosowania hipertermii w leczeniu onkologicznym. Przedstawimy podstawowe-standardowe sposoby leczenia promieniami jonizującymi oraz leczenia systemowego w połączeniu z metodą hipertermii. Jedna z sesji poświęcona zostanie procesom immunologii i biologii molekularnej występujących w trakcie leczenia hipertermią.

       Chociaż wszyscy zagraniczni goście będą prezentować swoje wykłady w języku angielskim dla komfortu uczestników i większej swobody w dyskusjach panelowych zapewniono obecność tłumaczy symultanicznych. Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby pobyt w Piekarach Śląskich był nie tylko okazją do wymiany poglądów na tematy dotyczące zagadnień roli hipertermii w leczeniu onkologicznym ale spowodował pogłębienie „starych” i przyczynił się do nawiązania nowych przyjaźni wśród tych, którzy zajmują się szczególnie leczeniem pacjentów onkologicznych.

       Niech uczestnictwo w tej Konferencji, poza walorami merytorycznymi i punktami edukacyjnymi, będzie dla osób z poza regionu okazją do odkrycia walorów emblematycznej dla Górnego Śląska miejscowości jaką są Piekary Śląskie, gdzie ciężka praca pokoleń górników i jej ślady w pejzażu są swoistym pomnikiem historii pewnej epoki. Serdecznie zapraszamy do udziału w I Konferencji PTHO w Piekarach Śląskich.

 

 
 
 
 
Dr. hab. n. med. Bogdan Michalski – Prezes PTHO