Tematyka i program

Program Konferencji PTHO 2017

Cała konferencja będzie tłumaczona symultanicznie przez tłumaczy kabinowych a uczestnicy będą mieli do dyspozycji indywidualne słuchawki.

20.10.2017 (Piątek)  

8:15

-

9:20

Rejestracja uczestników

9:30

-

9:40

Otwarcie Konferencji przez Prezesa PTHO

9:40

   

SESJA 1

Biologiczne i molekularne efekty stanu podwyższonej temperatury

9:40 - 10:00 Wiesław Kozak
Biologia Gorączki
10:00 - 10:20 Elizabeth Repasky
Temperatura ma znaczenie: W pogoni za umykającymi dowodami uzasadniającymi stosowanie hipertermii w onkologii clinicznej
10:20 - 10:40 Urszula Mazurek
Białka szoku cieplnego w hipertermii onkologicznej
10:40 - 11:10 Alexander von Ardenne
Hipertermia nie-onkologiczna jako nowa metoda immunologicznego podejścia do nowotworu
11:10 - 11:30 Bettina Weigelin
Aktywacja seryjnych zabójców – hipertermia zakresu gorączkowego jako strategia wspierająca adoptywny transfer limfocytów T w immunoterapii nowotworów
11:30 - 11:40 Dyskusja

11:40

-

12:00

Przerwa kawowa

12:00

 

 

SESJA 2

Hipertermia w badaniach klinicznych

12:00 - 12:20 Niloy Ranjan Datta
Przegląd meta-analiz danych badań klinicznych nowotworów szyi i głowy / nawrotowego raka piersi / miejscowow zaawansowanego raka szyjki macicy
12:20 - 12:40 Jacoba van der Zee
Wyniki randomizowanych badań klinicznych - porównanie leczenia z użyciem lub bez hipertermii
12:40 - 13:00 Andrzej Kukiełka
Ratunkowa brachyterapia skojarzona z hipertermią śródtkankową w lokalnym nawrocie raka prostaty po przebytej radykalnej radioterapii - prospektywne badanie II fazy - aktualny stan badania
13:00 - 13:30 Rolf Issels
Aktualny stan badań klinicznych nad hipertemią w skojarzeniu z chemioterapią
13:30 - 13:40 Dyskusja

13:40

-

14:25

Obiad

14:25

 

 

SESJA 3

Praktyka kliniczna

14:25 - 14:45 Dorota Kazberuk
Hipertermia głęboka w ginekologii onkologicznej
14:45 - 15:05 Zeljko Vujaskovic
Hipertermia i immunterapia w leczeniu raka: trendy w badaniach i praktyce klinicznej
15:05 - 15:25 Boris Hübenthal
Omówienie przypadków chorobowych z Centrum Onkologii Integracyjnej ZIO w Zurychu
15:25 - 15:35 Dyskusja

15:35

-

15:50

Przerwa kawowa

15:50

 

 

SESJA 4

Techniki hipertermii i kierunki rozwoju

15:50 - 16:15 Gerard C. van Rhoon
Aktualnie stosowane technologie w zabiegach hipertermii
16:15 - 16:40 Holger Wehner
Ekstremalna hipertermia całego ciała: ryzyka i szanse
16:40 - 17:00 Wu Zhibing
Efekty hipertermii perfuzyjnej dootrzewnowej skojarzonej z chemioterapią dożylną jako terapia adjuwantowa pooperacyjna w zaawansowanym raku żołądka
17:00 - 17:10 Dyskusja
17:10 - 17:20 Adam Zaremba-Śmietański
Wykład sponsorowany prezesa grupy GEO
Prezentacja nowo powstałego szpitala GEO Medical w Katowicach

17:20

 

17:30

Przerwa kawowa

17:30    

SESJA 5

DYSKUSJA PRZY OKRĄGŁYM STOLE

17:30 - 18:15

Rolf Issels poprowadzi dyskusję na temat
Standardy hipertermii - state of the Art

18:15

-

19:00

PTHO

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

20:00

-

 Uroczysta kolacja

 

Koniec dnia pierwszego 

 

 

21.10.2017 (Sobota)

8:00

-

10:00

Śniadanie

10:00

 

 

SESJA 6

Jakość zabiegów i rekomendacje do hipertermii

10:00 - 10:30 Hüsseyin Sahinbas
Pomiar temperatury a jakość zabiegu z użyciem systemu pojemnościowego Celsius42 do hipertermii lokoregionalnej głębokiej
10:30 - 11:00 Hana Dobšíček Trefná
Zapewnienie jakości w zabiegach hipertermii
11:00 - 11:20 Wacław Śmiertka
Rekomendacje PTHO dotyczące stosowania HT w określonych jednostkach chorobowych
11:20   13:30 Dyskusja

11:30

-

11:40

Przerwa kawowa

11:40

 

 

SESJA 7

Relacje z wybranych ośrodków stosujących hipertermię

11:40 - 12:00 Markus Notter
Napromienianie wtórne niską dawką w połączeniu z hipertermią przy nawrotowym rozległym raku piersi: perspektywy i wyzwania
12:00 - 12:20 Michał Niksa
Pracownia hipertermii w Białostockim Centrum Onkologii
12:20 - 12:40 Bartosz Urbański
Hipertermia onkologiczna
12:40 - 13:00 Jacek Kabut
Rak pęcherza moczowego leczenie skojarzone z użyciem hipertermii regionalnej - opis przypadku
13:00 - 13:10 Dyskusja

13:10

-

13:20

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

13:20

-

14:30

Obiad pożegnalny

 

Koniec konferencji